Till
Startsida
Prislista och beställning


                                                                                                                                                 LogoBildNet.jpg

              Beskrivning
EL backlight - Lysande ark - Luminous sheetsLuminous sheet Liminous sheet and Afrodite
Elektroluminiscens

EL står för 
elektroluminiscens. En bärande film är bestruken med ämnen som lyser när elektricitet ansluts till kopparband som löper längs filmens kanter. Arken är sedan plastlaminerade. Ett av de aktiva ämnena är barium som är giftigt. Avlägsna därför inte den skyddande plasten.
Lysande ark eller EL backlight finns som fast ljus, blinkande ljus eller dimbart ljus.
Egenskaper

Arken kan penetreras och böjas. De är 0,6 mm tjocka. De avger ingen eller obetydlig värme och har en beräknad lystid på 10 000 timmar med full kapacitet och därefter ytterligare många timmar med reducerad lyskraft. Arken avger ibland ett svagt ljud, särskilt när de böjs. Detta kan verka störande i tysta miljöer.
Arken kan fås i standardformat och i specialformat efter önskemål.
Ljus

Arken lyser med 85 - 150 cd vilket ungefär motsvarar en 25 W-lampa.
De finns i olika färger som emellertid reducerar ljusstyrkan.
Bakom bilder på film med opalskikt rekommenderas POWO, vilket är rosa ark som lyser vitt (PinkOffWhiteOn) medan bilder på helt transparent film blir bäst med WOWO (WhiteOffWhiteON)
Strömkällan

EL backlight levereras med anslutningsapparatur för vanliga 220-240 V vägguttag. Strömmen transformeras till 110 V och 800 Hz
Strömstyrkan varierar med storleken på arket.